W dniach 23-24 maja 2018 r odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modernizacja systemu oświatowego – propozycje zmian i wdrażania dobrych praktyk edukacyjnych”, organizatorami której byli: Interdyscyplinarne Centrum Nauk Edukacyjnych, Studium Kształcenia Nauczycieli, nowopowstałe studenckie koło naukowe „Nauczyciel z pasją”.

W obradach wzięło udział ponad 100 uczestników, wśród których znaleźni się pracownicy naukowo-dydaktyczni, dyrektorzy i nauczyciele z różnych poziomów kształcenia, studenci, przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Prorektor ds. Studenckich, dr hab. Katarzyna Potyrała prof. UP; dr hab. Natalia Demeshkant prof. UP oraz dr Stanisław Kowal, kierownik Studium Kształcenia Nauczycieli.

Po części oficjalnej odbyła się sesja plenarna, podczas której poruszono istotne kwestie dotyczące modernizacji systemu oświatowego oraz zaprezentowano nowe idee podnoszenia jakości procesu nauczania i uczenia się. W kolejnym etapie konferencji, miały miejsce obrady w dwóch równoległych sekcjach tematycznych: „Nowoczesne technologie celem modernizacji nauki”(moderator: dr Karolina Czerwiec) oraz „Innowacje i propozycje zmian w szkole” (moderator: dr Anna Kwatera).

W programie konferencji znalazły się również sesja posterowa oraz szereg warsztatów doskonalących kompetencje nauczycielskie: „Warsztaty rozwoju osobistego” prowadzone przez dr hab. Joannę Łukasik, prof. UP; „Trening twórczości dla nauczycieli” prowadzone przez dr Annę Kwaterę; „Mediacje w szkole. Jak twórczo rozwiązać konflikt?” (prowadząca: mgr Anna Duda), „Aplikacje interaktywne przydatne w pracy dydaktycznej” (prowadząca: dr Wioletta Skrzypek).