Miło jest nam poinformować, że dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP z Instytutu Informacji Naukowej został powołany w skład Rady Programowej Instytutu Książki na kadencję 2018–2022. Na pierwszym zebraniu Rady, w dniu 5 października 2018 r., wybrano go jej przewodniczącym.

Instytut Książki jest narodową instytucją kultury. Został powołany przez Ministra Kultury, a jego misją jest między innym promocja polskiej literatury na świecie oraz popularyzacja książek i czytelnictwa w kraju.

Serdecznie gratulujemy.