Rok akademicki 2018/2019 został otwarty
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

12 października 2018 r. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uroczyście zainaugurował siedemdziesiąty trzeci rok akademicki.

Na 46 kierunkach pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia rozpoczęło naukę ponad 5600 osób, a o indeks ubiegało się niemal trzy razy tyle, bo ponad 15 000 kandydatów, czyli o około 1000 osób więcej niż w ubiegłym roku akademickim.

Rok akademicki 2018/2019 został otwarty
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

„Ten wzrost zainteresowania Naszą Uczelnią bardzo cieszy, ale z drugiej strony mobilizuje, abyśmy mogli dalej dostosowywać kierunki kształcenia do oczekiwać społecznych i zainteresowań młodych ludzi” – powiedział podczas uroczystości JM Rektor prof. Kazimierz Karolczak.

„Życzę Wam, aby studia stały się najwspanialszym okresem Waszego życia, który z upływem lat wspominać będziecie z nostalgią. Życzę niezłomności i wytrwałości w realizowaniu założonych celów. Studentom starszych lat życzę sukcesów w nauce, osiągania jak najlepszych wyników, by zdobyta w Uniwersytecie Pedagogicznym wiedza procentowała w przyszłym życiu zawodowym. Życzę Wszystkim, aby rok akademicki 2018/2019 był pomyślny w pracy i życiu osobistym. Otwieram 73. rok akademicki 2018/2019. Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie. Quod felix, faustum fortunatumque sit!” – ogłosił Magnificencja, a następnie oddał głos dr Annie Budzanowskiej, Dyrektor Generalnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która wygłosiła przemówienie do społeczności naszego Uniwersytetu. Następnie dr Anna Budzanowska przekazała na ręce prof. Kazimierza Karolczaka obligacje skarbowe o owartości 29 525 000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Rok akademicki 2018/2019 został otwarty
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Bogaty program uroczystości inauguracyjnych obejmował m.in. immatrykulację – przyjęcie nowych studentów na pierwszy rok studiów. Reprezentanci wszystkich siedmiu wydziałów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w procesie rekrutacji, wygłosili rotę ślubowania i otrzymali indeksy oraz okolicznościowe upominki.

Rok akademicki 2018/2019 został otwarty
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Ważnym akcentem dzisiejszego święta było oficjalne nadanie tytułu „Studenta Roku 2017/2018” Michalinie Malisz, zwyciężczyni piątej edycji konkursu „Student Roku”. Laureatka, studentka II roku studiów II stopnia na kierunku Studia Niemcoznawcze i Środkowoeuropejskie, otrzymała dyplom gratulacyjny oraz czek na kwotę 1500 zł.

Rok akademicki 2018/2019 został otwarty
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Nagrodę w konkursie „Student z pasją”, dyplom gratulacyjny oraz czek na kwotę 1500 zł, z rąk Jego Magnificencji odebrała Dorota Kwaśniewicz-Michalik, absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Pedagogicznego na kierunku praca socjalna.

Uhonorowano także zasłużonych pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

 • dr hab. Dariusz Adamczyk, prof. UP
 • dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UP
 • dr Anna Chrzan
 • mgr Stefano Deflorian
 • dr Jacek Gruszczak
 • dr hab. Włodzimierz Heflik, prof. UP
 • dr Wioletta Kilar
 • dr Rafał Kroczak
 • dr Beata Langer
 • dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP
 • dr hab. Magdalena Nowak-Chmura, prof. UP
 • dr hab. Danuta Piróg, prof. UP
 • mgr inż. Alicja Pituła
 • prof. dr hab. Andrzej Skoczowski
 • dr Paweł Sporek
 • dr Renata Staśko
 • dr hab. Waldemar Szaroma
 • dr Justyna Szpond
 • dr hab. Marta Szymańska
 • dr Waldemar Tejchman

Gratulacje z rąk Jego Magnificencji odebrali liderzy prowadzonego przez Uniwersytet Pedagogiczny rankingu aktywności naukowej za lata 2016–2017. Za trud włożony w tworzenie i rozwój nauki polskiej, a także za poczucie przynależności do wybranej wspólnoty akademickiej docenieni zostali:

 • dr hab. Łukasz Sroka, prof. UP
 • dr Bartosz Ogórek
 • prof. dr hab. Paweł Próchniak
 • dr Patrycja Włodek
 • dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP
 • dr inż. Łukasz Tomczyk
 • dr hab. Andrzej Żebrowski, prof. UP
 • dr Remigiusz Kasprzycki
 • dr hab. Joanna Zawiejska
 • dr Daniel Okupny
 • dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
 • mgr Kamila Komędera
 • dr hab. Rafał Solewski, prof. UP
 • mgr Jacek Złoczowski

Rok akademicki 2018/2019 został otwarty
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Uroczystość zwieńczył wykład inauguracyjny „Współczesny dyskurs na temat edukacji matematycznej” wygłoszony przez prof. Zbigniewa Marciniaka.

Galeria zdjęć
Reportaż w Kronice TVP3 Kraków