Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Obrona Terytorialna i szkolenie rezerw w Polsce – doświadczenia i perspektywy”

18 października 2018 r. odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Obrona Terytorialna i szkolenie rezerw w Polsce – doświadczenia i perspektywy” zorganizowana przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie. Wydarzenie Patronatem Honorowym objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Kazimierz Karolczak.

Konferencję otworzył Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, który przypomniał m.in. o sukcesie realizowanego na naszej uczelni pilotażowego programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. Następnie przybyłych gości powitali prof. dr hab. Olga Wasiuta, Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, oraz płk Marcin Żal, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

Pierwszy panel otworzyło wystąpienie Anny Marii Siarkowskiej, Poseł na Sejm RP i członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, która omówiła podstawowe problemy związane z budową nowoczesnych Sił Zbrojnych RP, opartych na dwóch komponentach: manewrowym i terytorialnym. Następnie prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta z Instytutu Politologii UP przybliżył temat zagrożeń hybrydowych. Z kolei Waldemar Zubek, Dyrektor Biura ds. Proobronnych w Ministerstwie Obrony Narodowej, przedstawił inicjatywy MON dedykowane szkołom ponadgimnazjalnym oraz organizacjom proobronnych.

Drugi panel rozpoczęło wystąpienie Grzegorza Matyasika z Departamentu Analiz Obronnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podsumował on pilotażowy program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej, realizowanego w roku akademickim 2017/2018. Ppłk Zbigniew Pustułka z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie omówił doświadczenia z realizacji tego programu na terenie województwa małopolskiego. Z kolei dr Łukasz Czekaj z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie zaprezentował doświadczenia ze szkolenia w ramach Legii Akademickiej na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Trzeci panel poświęcony był tematyce budowanej właśnie Obrony Terytorialnej. Płk Krzysztof Goncerz, Dowódca 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, omówił aktualny stan i perspektywy formowania dowodzonej przez siebie Brygady. Por. Robert Białowolski z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie przybliżył zagadnienie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej. Na koniec dr Przemysław Wywiał z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie zaprezentował obraz „terytorialsa” jako żołnierza i obywatela.

Każdy z paneli wieńczyła dyskusja z udziałem uczestników konferencji. W spotkaniu wzięli również udział m.in. Paweł Kucharczyk, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Krakowie, Andrzej Pasek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, podkomisarz Dariusz Leśniak, przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, przedstawiciele różnych formacji wojskowych, dyrektorzy i nauczyciele szkół średnich realizujących program klas mundurowych, kadra i członkowie organizacji proobronnych, oraz studenci.

Była to już druga konferencja zorganizowana przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie wspólnie z WSzW w Krakowie. Pierwsza z nich odbyła się rok temu pod hasłem „Obrona Terytorialna w Polsce: przeszłość – przyszłość”. Z pewnością współpraca ta będzie kontynuowana i zaowocuje kolejnymi inicjatywami.

Galeria zdjęć