Konferencja naukowa „Konwergencja administracji publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej”

17–18 października 2018 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Konwergencja administracji publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej”, która została zorganizowana przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach projektu Jean Monnet Module „Krajowa administracja publiczna a integracja europejska”.

Celem tego projektu jest upowszechnienie wiedzy o cechach i funkcjonowaniu europejskiej przestrzeni administracyjnej oraz wspieranie współpracy badaczy, studentów i pracowników administracji publicznej. Dlatego też w konferencji i zorganizowanych w jej ramach warsztatach wzięli udział nie tylko naukowcy i studenci, ale także przedstawiciele administracji m.in. z Urzędu Regulacji Energetyki i Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

Konferencja była wyjątkową okazją do zapoznania się z poglądami przedstawicieli doktryny i praktyki na kwestie konwergencji administracyjnej w Europie. W konferencji wzięli udział badacze z Albanii, Francji, Mołdawii, Rumunii, Serbii i Ukrainy oraz z ośmiu ośrodków naukowych w Polsce (Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu). Swoje referaty przedstawiły także studentki prawa (Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego) – Agnieszka Kania oraz Aleksandra Garbacz.

Problematyka obrad dotyczyła:

  • aktualnych zmian w administracji publicznej unijnej i krajowej,
  • wyzwań instytucjonalnych wynikających z konwergencji administracyjnej,
  • harmonizacji i ujednolicania prawnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej,
  • polityki społecznej w kontekście konwergencji administracyjnej,
  • doświadczeń państw spoza UE w reformowaniu administracji publicznej.

 Galeria zdjęć