Projekty badawcze przygotowane przez dr. Rafała Klepkę z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, dr Edytę Chrobaczyńską-Plucińską z Instytutu Politologii oraz przez dr Annę Juryk z Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii otrzymały finansowanie w ramach konkursu MINIATURA 2 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

osoba realizująca: dr Rafał Klepka
tytuł wniosku: Stronniczość polityczna w mediach – doskonalenie metod badań zawartości i wpływu mediów
rodzaj działania naukowego: staż naukowy
przyznane środki: 8014 złotych

osoba realizująca: dr Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
tytuł wniosku: Analiza aktywności politycznej posłanek w organach ustawodawczych PRL 1944/45–1989
rodzaj działania naukowego: kwerenda
przyznane środki: 15 028 złotych

osoba realizująca: dr Anna Juryk
tytuł wniosku: Transgraniczne sprawy rodzinne pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Brexit i co dalej?
rodzaj działania naukowego: kwerenda
przyznane środki: 32 488 złotych