BLOCKCHAIN ALLIANCE CRACOW 2018
fot. Tadeusz Sawka

24 października 2018 r. w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego odbyła się konferencja „Rewolucyjna technologia i strategia: potencjał krypto i blockchain oraz jego wykorzystanie we współczesnej gospodarce cyfrowej” wychodząca naprzeciw dynamicznym zmianom technologicznym, potrzebie ich zrozumienia, poznania szans, ale także zagrożeń i ograniczeń z nimi związanych.

Tematyka konferencji:

  • rozwiązania wykorzystujące kryptografię wraz z zastosowaniem kryptowalut w modelach biznesowych
  • innowacyjne technologie blockchain (otwarte i prywatne), rozproszone rejestry baz danych DLT i walut cyfrowych – widziane z perspektywy globalnej i lokalnej wraz z ich wykorzystaniem w różnych branżach
  • zorientowane na biznes krypto i blockchain jurysdykcje prawne w kontekście wdrażania projektów biznesowych opartych o blockchain
  • możliwości i ograniczenia oraz wyzwania związane z technologią blockchain w kontekście decentralizacji.

blockchain alliance cracow 03
fot. Tadeusz Sawka

W konferencji wzięło udział 15 prelegentów – praktyków i liderów z branży blockchain w Polsce. Gościliśmy również przedstawicieli start-upów i przedsiębiorstw od lat funkcjonujących na rynku, osoby zainteresowane nową ekonomią i ICT, wykładowców i studentów Uniwersytetu.

Organizatorzy:
dr Tomasz R. Smus – Blockchain Alliance w Warszawie
dr Ewa Radomska – Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie „PRO UNIVERSITATIS”
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Galeria zdjęć