Profesor Kazimierz Karolczak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza pracowników uczelni do śledzenia utworzonej w intranecie strony poświęconej efektom prac zespołów rektorskich ds. dostosowania uczelni do przepisów Konstytucji dla Nauki.

Działania podjęte w sprawie dostosowania uczelni do przepisów Konstytucji na Nauki były tematem pierwszego z serii zaplanowanych spotkań z pracownikami uniwersytetu. Rektor zaprosił do dyskusji prorektorów i dyrektorów instytutów. Zaprezentowano również pierwsze efekty prac powołanych zespołów eksperckich. Profesor Katarzyna Potyrała, Prorektor ds. Studenckich wygłosiła referat poświęcony kształceniu i sprawom studenckim w świetle Konstytucji dla Nauki, z kolei profesor Bogusław Skowronek, Prorektor ds. Kształcenia przedstawił tezy dotyczące modelu kształcenia według założeń reformy.

Obowiązujący algorytm podziału subwencji na działalność dydaktyczną i naukową dla uczelni akademickich od roku 2019 przybliżył w swoim referacie profesor Jacek Chmieliński. Profesor Robert Stawarz, Prorektor ds. Rozwoju poinformował o systemie wdrażania zmian na Uniwersytecie Pedagogicznym w kontekście Konstytucji dla Nauki, a profesor Mariusz Wołos, Prorektor ds. Nauki przedstawił klasyfikację dyscyplin naukowych wśród nauczycieli akademickich i informacje dotyczące konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Spotkanie zakończyła merytoryczna dyskusja z uczestnikami.

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto