Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. Kazimierz Karolczak zaprasza wszystkich członków społeczności akademickiej na debatę poświęconą funkcjonowaniu uczelni w warunkach Konstytucji dla Nauki. Debata odbędzie się 20 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Audytorium im. prof. Wincentego Danka.

Debata o przyszłości uczelni w świetle Konstytucji dla Nauki

Zapraszamy do zapoznania się z efektami prac zespołów rektorskich ds. dostosowania uczelni do przepisów Konstytucji dla Nauki oraz do czynnego udziału w dyskusji.