Przedstawiciele  krakowskiego  środowiska akademickiego spotkali się na Cmentarzu Rakowickim, aby uczcić pamięć zmarłych profesorów i naukowców. Akademicki Dzień Pamięci jest także okazją do przypomnienia historii „Sonderaktion Krakau” – akcji nazistowskiego okupanta  wymierzonej przeciw profesorom krakowskich uczelni. 6 listopada 1939 roku 183 profesorów i wykładowców krakowskich uczelni zostało zaproszonych na wykład SS-Stumbannfuerera Bruno Müllera, do Collegium Novum. Był on jedynie pretekstem do zgromadzenia w jednym miejscu licznego grona polskiej inteligencji. Przybyłych na spotkanie  aresztowano i wywieziono do obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau.

W obchody Akademickiego Dnia Pamięci włączają się obecnie wszystkie uczelnie skupione w Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Delegacje krakowskich szkół wyższych spotkały się na Cmentarzu Rakowickim, aby na mogiłach zasłużonych dla nauki profesorów i naukowców zapalić znicze i złożyć kwiaty. Profesor Kazimierz Karolczak, Rektor UP, a także profesor Bogusław Skowronek (Prorektor ds. Kształcenia) i profesor Robert Stawarz (Prorektor ds. Rozwoju) w towarzystwie studentów i pracowników uniwersytetu złożyli kwiaty między innymi na grobach profesorów: Mariana Tyrowicza, Adama Przybosia, Antoniego Karbowiaka, Józefa Zbigniewa Białka.

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto