Galicyjskie dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy Polski południowo-wschodniej, rafineria ropy jako czynnik miastotwórczy czy polski eksport naftowy w latach 1933-1939 to tylko niektóre z tematów poruszanych na dwudniowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego.

Spotkanie ma wymiar interdyscyplinarny. Panele dyskusyjne dotyczą zarówno technologii, instytucji i organizacji, dziedzictwa materialnego i niematerialnego jak i postaci związanych z tą dziedziną wiedzy. Podczas wydarzenia odbywającego się w dniach 8-9 listopada br. swoje referaty prezentują historycy, a także eksperci z innych dziedzin.

W ramach spotkania podpisano porozumienie, którego sygnatariuszami byli prof. Kazimierz Karolczak, Rektor UP oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Wiceprezes Waldemar Wójcik i Sekretarz Generalny Piotr Dziadzio.

Fot. Tadeusz Sawka