Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. „Rabunek i germanizacja polskich dzieci w czasie II wojny światowej”.

Sesja z udziałem ofiar germanizacji, historyków, badaczy, archiwistów, dziennikarzy i popularyzatorów historii odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2018 roku w Audytorium im. W. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2.

Program

Plakat