Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Krakowie-Powiat i Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Pedagogicznym włączyły się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

15 listopada z inicjatywy dr. Jana Rysia (przewodniczącego Rady Zakładowej ZNP UP) w auli uczelni zorganizowano konferencję poświęconą roli, jaką odegrali pedagodzy w drodze do odzyskania niepodległości. Profesor Kazimierz Karolczak, Rektor UP wygłosił wykład okolicznościowy. Podczas gali wręczono także medale i odznaczenia. Uroczystość uświetnił występ Chóru Mieszanego EDUCATUS Uniwersytetu Pedagogicznego pod dyrekcją artystyczną profesora Adama Korzeniowskiego.

Fot. Tadeusz Sawka