15 listopada w budynku UP przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół ściśle współpracujących z uniwersytetem. Władze uczelni i przedstawiciele placówek oświatowych podpisali porozumienia, dzięki którym studenci UP mogą realizować obowiązkowe i nieobowiązkowe praktyki.

Władze uczelni: profesor Kazimierz Karolczak, Rektor UP i profesor Katarzyna Potyrała, Prorektor ds. Studenckich uroczyście powitali gości i wręczyli podpisane porozumienia. Dyrektorzy mieli możliwość uczestniczyć w prezentacji oferty szkoleń i pokazie nowoczesnych narzędzi przydatnych w procesie dydaktycznym. 

Uniwersytet Pedagogiczny posiada szeroką ofertę skierowaną do uczniów i nauczycieli. W ramach kooperacji są organizowane lekcje pokazowe, warsztaty i spotkania. Dodatkowo nauczyciele mają możliwość ubiegania się o zwolnienia z opłat za studia podyplomowe, których celem jest rozwój kompetencji dydaktycznych. Obecnie status Szkoły Ćwiczeń UP posiada 108 szkół i placówek oświatowych, w tym pięć które dołączyły w tym roku.

Fot. Tadeusz Sawka