Relacja z debaty o przyszłości uczelni w świetle Konstytucji dla Nauki

1 października 2018 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Ustawa nazywana też Konstytucją dla Nauki, zastąpiła cztery obecnie istniejące: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Reforma ta zakłada duże zmiany, m.in. w działaniach uczelni czy jej finansowaniu.

20 listopada 2018 r. w Audytorium im. prof. W. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego miała miejsce debata poświęcona funkcjonowaniu uczelni w warunkach Konstytucji dla Nauki. Społeczność akademicka wspólnie dyskutowała nad zbliżającymi się zmianami, które mają nastąpić w funkcjonowaniu placówek szkolnictwa wyższego. Spotkaniu przewodniczył Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierz Karolczak.

Jego Magnificencja wraz z przedstawicielami zespołów rektorskich ds. dostosowania uczelni do przepisów Konstytucji dla Nauki: Przewodniczącym Zespołu ds. Nauki i Szkół Doktorskich prof. Markiem Kolasą, Przewodniczącą Zespołu ds. Kształcenia prof. Bożeną Stawoską-Jundziłł, Przewodniczącym Zespołu A ds. Ustroju i Statutu prof. Łukaszem Binkowskim, Przewodniczącą Zespołu B ds. Ustroju i Statutu prof. Ingą Kawką oraz Przewodniczącym Zespołu ds. Finansów prof. Jackiem Chmielińskim odpowiadali na pytania płynące od uczestników debaty.