26 listopada odbędzie się pierwsze, spośród wielu zaplanowanych, wydarzenie naukowe zorganizowane w ramach projektu „Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza-ciekawość-pasja” realizowane przez Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podczas „Dnia na Uniwersytecie” mali goście i ich opiekunowie poznają uczelnię od środka. Zaplanowano liczne atrakcje. Oprócz wykładów i warsztatów tematycznych, warto wspomnieć również o zwiedzaniu uniwersyteckiej biblioteki czy Centrum Sportu i Rekreacji. Młodzi naukowcy wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP, a także porozmawiają z władzami uczelni.

Celem projektu jest rozwój umiejętności dzieci ze szkół podstawowych z zakresu kreatywności, uczenia się, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Program wzbogacono o zajęcia dla rodziców, którzy nabędą kompetencje wychowawcze związane ze stymulowaniem zainteresowań i pasji oraz umiejętności społecznych dziecka.

Zajęcia projektowe, w tym m.in. warsztaty umiejętności społecznych, naukowego i twórczego myślenia dla dzieci realizowane są w budynkach trzech krakowskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 58, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7. Natomiast wykłady konwersatoryjne odbywają się w salach Uniwersytetu Pedagogicznego.

Więcej o projekcie