Tegoroczna 16. edycja Festiwal Kultury i Sztuki Polskiej „Corso Polonia” odbyła się w Rzymie. Trwała od 10 do 21 listopada 2018 r. i zbiegła się z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie to zorganizował Instytut Polski w Rzymie.

Festiwal obfitował w imprezy o charakterze artystycznym i kulturalnym, które miały na celu promowanie polskiej sztuki w wielowymiarowym kontekście. Były to koncerty, wystawy, wykłady, przedstawienia teatralne i wiele innych, skierowanych do społeczności włoskiej i środowiska polonijnego wydarzeń.

W tym roku pracownicy Katedry Edukacji Artystycznej Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej w ramach 16. „Corso Polonia” zaprezentowali swoją wystawę „Tra i media” w Gallerii Café Europe Arte Contemporanea.

Licznie przybyłych na wernisaż gości przywitał Dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie Łukasz Paprotny, kuratorka wystawy dr Stefania Piga, a także autorzy: dr hab. prof. UP Kinga Łapot-Dzierwa, dr hab. Robert Małoszowski i mgr Kamil Baś.

 Kinga Łapot-Dzierwa, composizione paesagistica, collage
Kinga Łapot-Dzierwa, composizione paesagistica, collage

Robert Małoszowski, Città bassa, computer grafica
Robert Małoszowski, Città bassa, computer grafica

„Tra i media” to kolejne przedsięwzięcie artystyczne realizowane w ramach projektu Artyści w świecie pedagogiki. Spotkania na polu sztuki, sztuka jako przestrzeń kształtowania kompetencji kulturowych i artystycznych dzieci i młodzieży – implikacje edukacyjne, finansowane w ramach umowy Nr 589/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

O wystawie „Tra i media” na stronie Instytutu Polskiego w Rzymie