Prof dr hab Tomasz Szemberg otrzymal finansowe wyroznienie MNiSW

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Tomasz Szemberg, kierownik projektu „Sieć kształcenia w algebrze przemiennej i dyscyplinach pokrewnych”, otrzymał finansowe wyróżnienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Granty na granty – promocja jakości II”.

Wyróżniony projekt został przygotowany w kooperacji z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego i badaczami z zagranicznych uczelni m.in. z Osnabrück, Barcelony, Bukaresztu i Genui. Ze strony Uniwersytetu Pedagogicznego warto podkreślić wkład pracy wniesiony przez dr Justynę Szpond.

Zaplanowany na 4 lata projekt dotyczy przeprowadzenia intensywnego, międzynarodowego szkolenia doktorantów z zakresu algebry przemiennej i geometrii algebraicznej. Poza kształceniem doktorantów pod opieką co najmniej dwóch osób z minimum dwóch różnych ośrodków, pomysłodawcy przewidują współpracę z krajowymi szkołami doktorskimi we wszystkich zaangażowanych państwach (w Polsce z doktorantami z Instytutu Matematycznego PAN).

Grant jest swego rodzaju premią za pracę włożoną w przygotowanie projektu w ramach programu Horyzont 2020, Działania Marie Skłodowska-Curie Actions pod nazwą Innovative Training Networks (ITN), poddziałanie European Joint Doctorates.

Główne kierunki badań prowadzonych przez prof. Tomasza Szemberga (Dyrektora Instytutu Matematyki UP) to systemy liniowe na rozmaitościach algebraicznych, stałe Seshadriego, asymptotyczne niezmienniki ideałów jednorodnych, kombinatoryka algebraiczna. Z kolei dr Justyna Szpond (pracownik naukowo-dydaktyczny UP) zajmuje się m.in. efektywnymi metodami geometrii algebraicznej i zastosowaniem baz Groebnera.

Serdecznie gratulujemy.