W nowym roku akademickim wystartowała kolejna edycja konkursu na „Studenta Miesiąca” i „Studenta Roku”. Pierwszy laureat walczący o tytuł „Studenta Miesiąca” został wybrany 28 listopada 2018 r. przez jury w składzie: 

 • prof. Katarzyna Potyrała – Prorektor ds. Studenckich
 • Łukasz Bandoła – Kierownik Biura Spraw Studenckich
 • Kamila Bielecka – Kierownik Biura Promocji
 • Łukasz Maguda – Przewodniczący Sekcji Kulturalnej Samorządu Studentów
 • Justyna Staniszewska – Sekretarz Komisji Konkursowej.

Po wnikliwej analizie zgłoszeń, komisja postanowiła przyznać tytuł „Studentki Listopada” Iwonie Koniecznej, studentce I roku studiów magisterskich biologii laboratoryjnej.

Iwona aktywnie uczestniczy w projektach badawczych z tematyki fizjologii roślin, współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym. Wyniki swoich badań prezentuje na konferencjach naukowych. Poza działalnością naukową studentka realizuje swoje fotograficzne pasje oraz aktywnie uczestniczy w życiu Uniwersytetu Pedagogicznego. Jest członkiem Parlamentu Studenckiego oraz Senatu, chętnie podejmuje działania promocyjne na rzecz Uczelni oraz z zapałem angażuje się w akcje społeczne i wydarzenia kulturalne. Jak sama o sobie mówi – nie ma dla niej rzeczy niemożliwych – chętnie pomaga innym, ale mało kto wie o jej działaniach, przez co często czuje się cichym bohaterem.

 

Iwona Konieczna z Wydziału Wydziału Geograficzno-Biologicznego „Studentką listopada”

Osiągnięcia studentki

 • Uczestnictwo w projekcie badawczym BIOSTRATEG (czerwiec–październik 2018 r.)
 • Udział w badaniach naukowych we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie (kwiecień–sierpień 2018 r.)
 • Dwie recenzowane publikacje w czasopiśmie „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae”
 • Udział w konferencji IV International IX Interdyscyplinary Conference Nature – Human – Culture, przedstawienie pracy „Allelopathic effect of Solidago canadensis L. on germination and early growth of Trifolium pratense L.” (czerwiec 2018 r.)
 • Wolontariat w XI edycji Akcji SOS – Uczelnie Schroniskom
 • Udział w organizacji Dni Otwartych Uniwersytetu Pedagogicznego, reprezentowanie Instytutu Biologii (marzec 2018 r.)
 • Udział w organizacji XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie (maj 2018 r.)
 • Współpraca z Klubem Studenckim „Bakałarz” w zakresie organizacji wydarzeń naukowo-kulturalnych
 • Współpraca z Biurem Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego.

Iwona Konieczna 02 Iwona Konieczna 03

Serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i rozwijania swoich pasji. Dziękujemy wszystkim studentom, którzy zgłosili swoje kandydatury w tym miesiącu.

Zachęcamy do udziału w konkursie „Student Miesiąca” i „Student Roku” i przypominamy, że zgłoszenia przyjmowane są do 20. dnia każdego miesiąca. Zdobywcy tytułu Studenta Miesiąca, zgodnie z regulaminem, otrzymają nagrodę 500 zł (brutto), natomiast zdobywca tytułu Studenta Roku otrzyma nagrodę 1500 zł (brutto).

Student, który zgłosił swoją kandydaturę do konkursu, lecz nie otrzymał tytułu Studenta Miesiąca przyznawanego przez komisję, może ponownie zgłosić swoją kandydaturę do konkursu w następnym miesiącu (nie musi wówczas ponownie składać formularza z zaświadczeniami, wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie, iż chce, aby wzięto pod uwagę jego kandydaturę w następnym miesiącu).