14 grudnia 2018 roku odbędzie się konferencja pt. „W polskiej szkole wielokulturowej – wsparcie kompetencji kadry pedagogicznej". Spotkanie będzie składało się z dwóch części: warsztatów dla nauczycieli, pedagogów i studentów oraz seminarium naukowego pt. „Problematyka edukacji i integracji migrantów i uchodźców w kształceniu uniwersyteckim".

Konferencja jest organizowana przez Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów UP, Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja oraz Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK i współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym" (umowa nr MEN/2018/DWM/999).

Serdecznie zapraszamy.

Rejestracja uczestników
Program konferencji (ramowy)
Program konferencji (szczegółowy)