Już w styczniu rusza projekt wdrożeniowo-badawczy aktywizacji młodzieży NEET, który będzie realizowany przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Pracownię Badań Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii) – jednego z partnerów w międzynarodowym konsorcjum.

Celem projektu jest wytworzenie i przetestowanie nowych narzędzi wspierających aktywizację polskiej młodzieży NEET (not in employment, education or training) oraz ich wdrożenie przez podmioty działające na rzecz NEET na terytorium całego kraju. Narzędzia będą tworzone w oparciu o doświadczenie strategicznego partnera, którym jest uczelnia XAMK z Finlandii (South-Eastern Finland University of Applied Sciences). Program wsparcia młodzieży NEET opracowany przez tę uczelnię okazał się dużym sukcesem w krajach skandynawskich. Współpraca ekspertów zagranicznych i polskich w tym obszarze jest kluczem do opracowania adekwatnych rozwiązań adresowanych do polskich podmiotów wspierających aktywizację NEET.

Projekt „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET” będzie realizowany od stycznia 2019 r. do maja 2021 r. w konsorcjum publiczno-prywatnym w ramach programu POWER 4.3. Liderem projektu jest agencja badawczo-konsultingowa, partnerami zaś – obok naszego Uniwersytetu (PBS) i uczelni z Finlandii – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu to 1,4 mln złotych.