Konferencja Rektorow Uczelni Pedagogicznych w Warszawie 01

3–4 grudnia 2018 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie obradowała Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych, której przewodniczy Rektor naszego Uniwersytetu prof. Kazimierz Karolczak.

Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych w Warszawie

Podczas dwudniowej konferencji rektorzy uczelni pedagogicznych, w obecności: Przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów prof. Kazimierza Furtaka, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Zbigniewa Marciniak, Dyrektor Generalnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Anny Budzanowskiej oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji Narodowej mgr Anny Dakowicz-Nawrockiej, dyskutowali o postępie prac nad wdrażaniem Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nad kwestiami dotyczącymi przygotowania nowych standardów kształcenia nauczycieli.