Dr Krzysztof Kloc z Instytutu Historii i Archiwistyki wśród laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów
fot. Krystian Maj/KPRM

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną zostały przyznane. W tym roku zgłoszono czterysta sześćdziesiąt dwie prace, nagrodzono natomiast pięćdziesiąt cztery. Sześć osób zostało uhonorowanych za wybitny dorobek naukowy i artystyczny. Wyróżnienia za osiągnięcia naukowo-techniczne odebrało natomiast dziewiętnastu laureatów. Ponadto nagrodzono dwadzieścia dziewięć prac doktorskich i habilitacyjnych.

Wśród tegorocznych laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną znalazł się naukowiec z Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dr Krzysztof Kloc z Instytutu Historii i Archiwistyki został doceniony za pracę „Michał Sokolnicki (1880–1967). Piłsudczyk – historyk – dyplomata”. Rozprawa ta, oparta o liczne źródła archiwalne krajowe i zagraniczne, poświęcona została historiografii postaci Michała Sokolnickiego, działacza socjalistycznego i niepodległościowego, członka PPS i władz PPS-Frakcji Rewolucyjnej, jednego z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, dyplomaty i wykładowcy Uniwersytetu Letniego w Zakopanem, Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Łodzi, warszawskiej Wolnej Wszechnicy i Uniwersytetu w Ankarze.

Wręczenie nagród odbyło się 19 grudnia 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dr Krzysztof Kloc nagrodę odebrał z rąk Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka.

Gratulujemy.

Laureaci nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną, wyróżnieni w 2018 r.