Konkurs MINIATURA 2 skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, i które wcześniej nie kierowały realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Za fundusze uzyskane w konkursie możliwa jest realizacja takich działań naukowych jak kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe. Maksymalny okres finansowania działań wynosi 12 miesięcy, natomiast wysokość budżetu może wynieść od 5000 do 50 000 złotych. Łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu MINIATURA to 20 milionów złotych.

Miło nam poinformować, że do grona laureatów konkursu MINIATURA 2 dołączyli naukowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego. Finansowanie na realizację projektów badawczych otrzymali pracownicy Instytutu Matematyki.

 

Projekty zakwalifikowane do finansowania

kierownik projektu: dr Justyna Szpond
tytuł projektu: Algebraiczne i geometryczne własności konfiguracji typu Fermata.
przyznane środki: 16 500 złotych

kierownik projektu: dr Paweł Wójcik
tytuł projektu: Równania Fredholma i Daugaveta w geometrii przestrzeni Banacha.
przyznane środki: 5500 złotych

Gratulujemy.