Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę rankingową konkursu HARMONIA 10 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Do konkursu HARMONIA 10 można było zgłaszać projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, która mogła polegać zarówno na bezpośredniej kooperacji z zagraniczną instytucją naukową, udziale w dwu- lub wielostronnych programach międzynarodowych, jak i na wykorzystaniu przez polskie zespoły międzynarodowych urządzeń badawczych. W konkursie złożono 206 wniosków, z których 52 otrzymają finansowanie o łącznej wartości blisko 40 milionów złotych.

 

Projekty zakwalifikowane do finansowania

kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Łaptos
tytuł projektu: Obraz Polski w świetle belgijskich raportów dyplomatycznych i publicystyki (1940–1989)
przyznane środki: 324 304 złotych
popularnonaukowe streszczenie projektu

kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Jacek Szemberg
tytuł projektu: Rozmaitości i ideały jednorodne z symetriami
przyznane środki: 259 000 złotych
popularnonaukowe streszczenie projektu

Gratulujemy.