Dr hab prof UP Anna Slosarz w gronie 11 certyfikowanych e metodykow 01jpg

Dr hab. prof. UP Anna Ślósarz z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego otrzymała certyfikat e-metodyka nadawany przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA). Gala wręczenia certyfikatów miała miejsce podczas I Ogólnopolskiego Seminarium SEA „E-learning i kryteria awansu na stanowisko Prof. Uczelni wobec nowej Ustawy”, które odbyło się 22–23 lutego 2019 r. w Poznaniu pod patronatem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.

Certyfikaty e-metodyka przyznawane są osobom z wyższym wykształceniem i zaangażowanym w nauczanie akademickie z wykorzystaniem zdalnych metod i technik kształcenia, które chcą pomagać w swoich uczelniach w tworzeniu innowacyjnych zajęć. Warunkiem uzyskania tego certyfikatu było zdanie egzaminu z zakresu prawa autorskiego oraz zaprojektowanie na zadany temat zajęć z wykorzystaniem technologii e-learningu. Egzamin odbył się 7 grudnia 2018 r. Przystąpiło do niego 17 osób. Po przeanalizowaniu powstałych projektów zajęć przez Komisję Certyfikacyjną SEA postanowiono przyznać certyfikat 11 osobom. Uznano, że potrafią one opracować koncepcję kursu (zdalnego lub komplementarnego), przygotować zajęcia z wykorzystaniem potrzebnych do tego zasobów i aplikacji, zaprojektować aktywności studentów, mechanizmy autoewaluacji i oceny pracy każdego studenta tak, aby jego praca w cyfrowym środowisku była efektywna.

Dr hab prof UP Anna Slosarz w gronie 11 certyfikowanych e metodykow 02jpg
fot. Agnieszka Heba

Profesor Anna Ślósarz posiada też certyfikat e-nauczyciela nadany przez Komisję Certyfikacyjną SEA 13 stycznia 2018 r. w Warszawie, który stanowi potwierdzenie kompetencji w zakresie tworzenia treści oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Zdalne zajęcia na uczelnianej platformie MOODLE przygotowuje od 2012 r. Wcześniej prowadziła dla studentów strony internetowe. Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie „IRNet – International Research Network for Study and Development of New Tools and Methods for Advanced Pedagogical Science in the Field of ICT Instruments, e-learning and Intercultural Competences” (2014–2017). Prowadzi zajęcia dla nauczycieli w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.

Następny egzamin na e-metodyka SEA zaplanowało na jesień 2019 r. Certyfikaty e-nauczyciela i e-metodyka nadawane są nieodpłatnie i zgodnie z procedurami opublikowanymi na stronie internetowej SEA.