Uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Biologicznego w roku szkolnym 2018/2019
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Biologicznego w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu odbyło się 4 kwietnia 2019 r. w siedzibie Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego.

Uniwersytet Pedagogiczny gościł wszystkich laureatów konkursu, ich opiekunów naukowych i rodziców. Nagrody, zaświadczenia i listy gratulacyjne wręczyły zwycięzcom konkursu Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej Małopolskiego Konkursu Biologicznego Danuta Piwowarczyk i Małgorzata Marecik, wizytatorki Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Biologicznego w roku szkolnym 2018/2019
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Wyrazy uznania w imieniu Uniwersytetu Pedagogicznego przekazała Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP. Program uroczystości uświetniła dr Elżbieta Rożej-Pabijan z Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, która wygłosiła wykład „Inwazyjne gatunki obce i ich wpływ na bioróżnorodność”.

Wszystkim Laureatom jeszcze raz gratulujemy.

Galeria zdjęć