Konkurs MINIATURA 2 skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, i które wcześniej nie kierowały realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Za fundusze uzyskane w konkursie możliwa jest realizacja takich działań naukowych jak kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe. Maksymalny okres finansowania działań wynosi 12 miesięcy, natomiast wysokość budżetu może wynieść od 5000 do 50 000 złotych. Łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu MINIATURA to 20 milionów złotych.

Miło nam poinformować, że do grona laureatów konkursu MINIATURA 2 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki dołączyła dr Urszula Kosielińska-Grabowska z Instytutu Politologii. Projekt został zakwalifikowany do finansowania z listy nr 11.

tytuł projektu: „Międzynarodowa krytyka realizmu prawnego Alfa Rossa w świetle źródeł”
rodzaj działania naukowego: kwerenda
przyznane środki: 17 820 złotych

Dr Urszula Kosielińska-Grabowska o swoim projekcie: „Celem kwerendy jest zebranie materiałów źródłowych dotyczących teorii prawa Alfa Rossa, jednego z najznamienitszych przedstawicieli skandynawskiego realizmu prawnego. Kwerenda odbywać się będzie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kopenhadze na zaproszenie dziekana Wydziału Prawa –Prof. Henrika Palmera Olsena oraz w Królewskiej Bibliotece (Det Kongelige Bibliotek) w Kopenhadze.”