Uniwersytet Pedagogiczny zaangażował się w ogólnopolską kampanię „Uczelnie Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”

Kampania „Uczelnie Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” jest częścią międzynarodowego ruchu Fairtrade Towns, obejmującego nie tylko miasta, ale i jednostki edukacyjne, miejsca pracy itp. Obywatelski ruch Fairtrade Towns gromadzi osoby i organizacje, które promują Sprawiedliwy Handel i kształtowanie odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Są formą wsparcia, narzędziem walki z ubóstwem oraz dążeniem do poprawy warunków życia drobnych wytwórców w krajach globalnego Południa.

5 kwietnia 2019 r. Rektor Uniwersytetu Jego Magnificencja prof. dr hab. Kazimierz Karolczak podpisał deklarację poparcia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dla idei Sprawiedliwego Handlu/Fair Trade.

Uniwersytet Pedagogiczny zaangażował się w ogólnopolską kampanię „Uczelnie Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”

Uniwersytet włączył się w promocję i wspieranie idei Sprawiedliwego Handlu poprzez zaangażowanie w kampanię, mając wsparcie Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska w Krakowie. Udział w kampanii stanowi de facto kontynuację działań rozpoczętych już w styczniu 2018 r.

W Uniwersytecie Pedagogicznym funkcjonuje grupa koordynująca, która odpowiada za działania związane z promocją idei Sprawiedliwego Handlu (organizacja prezentacji, wykładów, seminariów, pokazów filmowych i innych wydarzeń dla wykładowców i innych pracowników uczelni, studentów i studentek; informowanie o idei Sprawiedliwego Handlu w formie plakatów, ulotek i broszur dostępnych na terenie uczelni oraz promowanie idei w mediach uczelnianych, zapewnienie dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu, np. kawy, herbaty podczas konferencji, seminariów). Działania te ukierunkowane są na spełnienie kryteriów prowadzących do uzyskania przez Uniwersytet tytułu Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu.

 

 

Ambasadorzy Sprawiedliwego Handlu (członkowie grupy koordynującej)


Przedstawiciele kadry naukowej/wykładowcy:

  • dr Ewa Radomska, kierownik zespołu (Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP, Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS)
  • dr Katarzyna Kowalska, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP
  • dr Paulina Szyja, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP
  • dr Marcin Urbaniak, Instytut Filozofii i Socjologii UP

 
Przedstawiciele studentów:

  • Oliwia Kowalska, II rok ekonomii społecznej (studia I stopnia)
  • Klaudia Ostrowska, II rok ekonomii społecznej (studia I stopnia)
  • Kamila Pasternak, II rok ekonomii społecznej (studia I stopnia)
  • Katarzyna Karcz, II rok ekonomii społecznej (studia I stopnia)
  • Graciela Namysł, III rok etyki – negocjacji i mediacji (studia I stopnia)
  • Anna Krupa, III rok etyki – negocjacji i mediacji (studia I stopnia)

Uniwersytet Pedagogiczny zaangażował się w ogólnopolską kampanię „Uczelnie Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”

Informacje o realizowanych działaniach dostępne będą w mediach uczelnianych, w tym na stronie internetowej Fundacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej PRO UNIVERSITATIS.

Wszystkich chętnych do włączenia się w promocję idei Sprawiedliwego Handlu zapraszamy do kontaktu z dr Ewą Radomską (ewa.radomska@up.krakow.pl).

Co to jest Sprawiedliwy Handel (Fair Trade)
Zasady Sprawiedliwego Handlu
Kampania „Uczelnie Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”