Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego ustanowiona została w 1983 r. Ustanowieniu wyróżnienia towarzyszyła myśl o promowaniu w środowisku bibliotekarskim autorów, których publikacje są ważne dla rozwoju teorii i doskonalenia praktyki bibliotecznej i informacyjnej.

Obecnie nagroda jest przyznawana w czterech kategoriach:

  • prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym,
  • prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym,
  • podręczniki akademickie,
  • prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym.

Miło nam poinformować, że decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na wniosek Komisji Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego pod przewodnictwem dr hab. Jadwigi Sadowskiej, nagrodę za rok 2018 w kategorii prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym otrzymały publikacje Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego „Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku”.

T. 1. „Dzieje i rozwój” / Ewa Wójcik, Grażyna Wrona, Renata Zając
T. 2. „Związki nauki ze sztuką” / Dorota Kamisińska
T. 3. „Technika na łamach” / Agnieszka Cieślikowa

Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku t 1Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku t 2Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku t 3

Wymienione monografie powstały w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki „Polskie czasopiśmiennictwo popularnonaukowe do 1939 roku”, kierowanego przez prof. dr hab. Grażynę Wronę (UMO-2014/15/B/HS2/01071).