Miło nam poinformować, że 6 maja 2019 roku Jan Władysław Fróg, Przewodniczący KU NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, został uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności przyznanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Wręczenie odznaczenia odbyło się w Krakowskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. 

Krzyż Wolności i Solidarności jest nagrodą ustanowioną w 2010 roku dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia 1956 roku do 4 czerwca 1989 roku, z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980 roku do 12 grudnia 1981 roku, na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, a także prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność mającą na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Serdecznie gratulujemy.