Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Włochy-Polska 1919–2019. 100 lat włosko-polskich stosunków dyplomatycznych” za nami
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

6 maja 2019 roku w murach Uniwersytetu Pedagogicznego odbyła się konferencja „Włochy-Polska 1919–2019. 100 lat włosko-polskich stosunków dyplomatycznych”, która zgromadziła naukowców reprezentujących różne ośrodki akademickie i dziedziny naukowe (politologię, historię i prawo). W wydarzeniu uczestniczyli badacze z Włoch (Universita degli Studi di Milano i Università Telematica e-Campus di Novedrate z J.M. Rektorem prof. Enzo Siviero na czele) oraz Polski (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

Spotkanie naukowe rozpoczął wykład wygłoszony przez J.E. Ambasadora Republiki Włoskiej w Polsce dr Aldo Amatiego zatytułowany: „Włochy w Polsce: długi nurt 100 lat wzajemnych relacji. 2019: świt nowego strategicznego sojuszu?”. O relacjach pomiędzy Polską i państwami włoskimi od XVI wieku do epoki Risorgimenta opowiedział dr hab. Stefan Bielański, prof. UP, zaś o kryzysie demokracji i nowych wyzwaniach Polski i Włoch w okresie międzywojennym – dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo. Znaczenie Stolicy Apostolskiej w relacjach polsko-włoskich w świetle praktyki konsularnej i dyplomatycznej w latach 1991–2000 omówił dr Witold Rewera, a historię Nuncjatury Apostolskiej w Polsce i rolę Nuncjusza w dyplomacji nakreśliła dr Ewa Salkiewicz-Munnerlyn. Natomiast prof. Angela Di Gregorio porównała ewolucję konstytucjonalizmu polskiego i włoskiego, umiejscawiając oba systemy na szerokim tle konstytucjonalizmu europejskiego XX wieku. Pierwszą część spotkania zamykał wykład prof. Enrico Landoni pn. „Craxi-Andreotti i włoska polityka wschodnia”.

Ostatnim punktem obrad była debata panelowa poświęcona współczesnym wyzwaniom polsko-włoskiej współpracy międzyuniwersyteckiej, którą moderował dr Ugo Rufino, repezentujący Włoski Instytut Kultury w Krakowie. Jednym z ważniejszych postulatów, które podnoszono było powołanie sekcji polsko-włoskiej w ramach szkoły doktorskiej. 

Włochy Polska 1919 2019 13
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Ze względu na międzynarodowy charakter spotkania Włoski Instytut Kultury zapewnił tłumaczenie symultaniczne. Teksty wystąpień konferencyjnych zostaną opublikowane w czasopiśmie punktowanym „Przegląd Geopolityczny”.

Galeria zdjęć