Święto Uniwersytetu Pedagogicznego
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

W dniu 10 maja 2019 r. o godz. 10.30 odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu znakomitych gości, w tym Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin; Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec oraz posłowie i senatorowie województwa małopolskiego.

Do auli przybyli Rektorzy i Prorektorzy krakowskich uczelni oraz członkowie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych. Nie zabrakło także absolwentów i emerytowanych pracowników Uczelni. Na uroczystości pojawili się również Dyrektorzy Szkół Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Zgromadzonych przywitał Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierz Karolczak. W swoim wystąpieniu Jego Magnificencja przypomniał o osiągnięciach Uczelni. Stwierdził, że „pomysłów i nowatorskich rozwiązań nigdy w naszej Uczelni nie brakowało”. Poinformował o korzystnych dla Uniwersytetu wynikach oceny jakości działalności badawczo-rozwojowej. Z nieukrywaną dumą zaprezentował realizowane w Uniwersytecie Pedagogicznym projekty dotyczące kształcenia nauczycieli „Nauczyciel przyszłości. Innowacyjny Program Kształcenia Nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej” oraz „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”. Wspomniał także o planowanych inwestycjach w infrastrukturę dydaktyczną, badawczą, sportowo-rekreacyjną i techniczną.

Święto Uniwersytetu Pedagogicznego
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Święto Uniwersytetu Pedagogicznego
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Następnie Prorektor ds. Nauki prof. Mariusz Wołos przekazał informacje o nadanych pracownikom Uczelni odznaczeniach i medalach.

Złoty Krzyż Zasługi
prof. dr hab. Grażyna Lidia Brylewska
prof. dr hab. Zofia Budrewicz
prof. dr hab. Czesława Antonina Piecuch

Srebrny Krzyż Zasługi
dr Iwona Ewa Pietrzkiewicz

Brązowy Krzyż Zasługi
dr hab. inż. Tomasz Hachaj, prof. UP

Złoty Medal za Długoletnią Służbę
dr hab. Stefan Jan Bielański, prof. UP
prof. dr hab. Jadwiga Helena Cieszyńska-Rożek
prof. dr hab. Zbigniew Maciej Długosz
dr Marta Anna Karamańska
dr hab. Małgorzata Kłyś, prof. UP
prof. dr hab. Adam Henryk Łajczak
mgr Elżbieta Maria Mach
dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UP
dr hab. Tadeusz Józef Sozański

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
dr inż. Magdalena Anna Andrzejewska
dr hab. Agnieszka Katarzyna Kwiatek-Sołtys
dr hab. Danuta Janina Łazarska, prof. UP
dr Józefa Eugenia Matejek
dr hab. Alicja Krystyna Panasiewicz, prof. UP
dr hab. Marek Grzegorz Pieniążek, prof. UP
dr Iwona Marta Steczko

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
dr inż. Krzysztof Piotr Bryła
dr Mariusz Jan Dzięglewski
dr Agnieszka Monika Kowalska
mgr Kamil Kazimierz Panaś
dr Katarzyna Maria Pławecka
dr Paweł Tomasz Sporek
dr Tomasz Eliasz Wardzała

Medal Komisji Edukacji Narodowej
dr Anna Chrzan
dr Rafał Kroczak

Odznaczenia i medale wręczył Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec.

Święto Uniwersytetu Pedagogicznego
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

W Święcie Uczelni uczestniczył również Prezes Ligii Morskiej i Rzecznej oddziału w Bielsku-Białej Edward Szpoczek, który przekazał na ręce Rektora „Medal 100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej”.

W czasie uroczystego posiedzenia Senatu wręczono prof. Władysławowi Stróżewskiemu – wybitnemu filozofowi, uczonemu i humaniście – dyplom Doktora Honoris Causa. W laudacji na cześć laureata prof. Czesława Piecuch mówiła: „o takim człowieku – wysokiej rangi, Karl Jaspers pisał, że odciska niezatarty ślad na życiu innych ludzi, jest arystokratą ducha, który «daje gwarancję przeciw nicości». Uczoność Władysława Stróżewskiego posiada najwyższy wymiar, wyznacza innym miary uczonego filozofa i nauczyciela”.

Święto Uniwersytetu Pedagogicznego
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Święto Uniwersytetu Pedagogicznego
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Święto Uniwersytetu Pedagogicznego
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

W trakcie uroczystości głos zabrali:

  • Wicepremier Jarosław Gowin, który wspomniał, że wykłady prof. Stróżewskiego były „prawdziwą lekcją podążania do prawdy, niedościgłym wzorem precyzji i elegancji myślenia”. „Pan prof. Stróżewski jest nauczycielem w najgłębszym sensie tego słowa: jest mistrzem, jest przewodnikiem w drodze ku prawdzie, pięknu i wieczności”. W trakcie uroczystości Wicepremier Jarosław Gowin wręczył Rektorowi symboliczny czek, przeznaczony na rozwój infrastruktury uniwersyteckiej.
  • prof. Włodzimierz Bernacki, który w imieniu Premiera Mateusza Morawieckiego, przekazał społeczności akademickiej gratulacje i wyrazy wdzięczności za dotychczasową działalność.

Święto Uniwersytetu Pedagogicznego

Chór Uniwersytetu Pedagogicznego „Educatus” pod batutą Anniki Mikołajko uświetnił uroczystość wykonaniem Hymnu państwowegoGaude Mater Polonia.

Zwieńczeniem uroczystości było odsłonięcie nazwiska prof. Władysława Stróżewskiego na tablicy upamiętniającej Honorowych Doktorów naszego Uniwersytetu.

Święto Uniwersytetu Pedagogicznego

Święto Uniwersytetu Pedagogicznego

Po zakończeniu oficjalnej części obchodów Święta Uczelni na Placu Uniwersyteckim odbyła się impreza plenerowa dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

Święto Uniwersytetu Pedagogicznego na portalu YouTube
Galeria zdjęć