15. numer „Biblioteki i Edukacji”

W sieci opublikowany został kolejny numer czasopisma elektronicznego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego „Biblioteka i Edukacja”. Numer piętnasty poświęcony został unikalnym zbiorom bibliotek.

Maria Stachnik
Redaktor prowadzący numeru

Od redakcji
Kolejny 15 numer czasopisma „Biblioteka i Edukacja”, którego tematem przewodnim są „Unikalne zbiory bibliotek”, podejmuje próbę przedstawienia i udowodnienia, że słowo drukowane to nie tylko niezwykłe, unikalne zbiory ukryte w bibliotekach, które niemożliwe są do przedstawienia w katalogach elektronicznych. Są to także odkrycia archeologiczne dotyczące bibliotek oraz zachowane w pamięci potomnych kolekcje książek zagubionych, bądź zniszczonych w czasie różnych wydarzeń. Wymagają one usystematyzowania, szczegółowego opracowania, a także wyeksponowania i udostępnienia szerokiej rzeszy odbiorców. Te ostatnie działania prowadzone przez biblioteki na rzecz zbiorów z zakresu nauk technicznych zostały omówione w pierwszym prezentowanym artykule Joanny Radzickiej i Heleny Gałek pt. „Dziedzictwo kulturowe: spuścizna ludzkiej kreatywności i ekspresji: unikatowe zbiory Biblioteki Politechniki Krakowskiej zdigitalizowane w ramach projektu EDT”. Drugi artykuł, autorstwa Magdaleny Skrejko pt. „»Zupełnie szczera wobec siebie i ludzi«. »Dzienniki« Zofii Kosińskiej-Mussilowej…” zapoznaje z artefaktami ze zbiorów archiwum Kosińskich herbu Rawicz, zgromadzonymi w Muzeum Fotografii w Krakowie. Są to obiekty unikatowe, utrwalone na różnych nośnikach, odnoszące się do wydarzeń zbiorowych i indywidualnych. Sławomir Sobczyk w tekście „Książka artystyczna ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych…” przybliża nam pojęcie książki tworzonej przez artystów, promowanej w Galerii Jednej Książki i zajmującej specjalne miejsce w Bibliotece Głównej ASP w Krakowie. „Spuścizny pracowników nauki w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego” Marzeny Błach to ciekawy materiał, z którym warto zapoznać bibliofilów i naukowców. Autorka omawia kolekcje znamienitych postaci ze świata nauki m.in. profesora Tadeusza Banachiewicza, które znalazły się w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego. Kolejna pozycja w naszym czasopiśmie została poświęcona „Muzeum Podręcznika Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego”. Piotr Milc przedstawia historię i zasoby unikalnego w Polsce zbioru, w którym znajdziemy programy i podręczniki szkolne wykorzystywane w procesach dydaktycznych od XIX po XXI w. Ciekawostkę stanowią podręczniki z trzech zaborów wydane w różnych językach. Renata Ciesielska-Kruczek w artykule „Zwoje znad Morza Martwego” przybliża czytelnikom znaleziska archeologiczne związane z manuskryptami sprzed 2000 lat. Odkryte na terenie Pustyni Judzkiej rękopisy obejmują księgi biblijne, komentarze do nich, apokryfy oraz dokumenty dotyczące tajemniczej wspólnoty religijnej zamieszkującej Qumran. Tekst Ewy Piotrowskiej pt. „Płonące biblioteki: zagłada dziedzictwa kulturowego” uzmysławia nam, jak spuścizna różnych narodów ulegała destrukcji w czasie konfliktów zbrojnych oraz w wyniku celowych działań zmierzających do zniszczenia śladów przeszłości. Autorka zwraca również uwagę na sposoby zabezpieczenia i ochrony książnic przed pożarami. Sprawozdanie Agnieszki Folgi i Elżbiety Twardy „W kręgu miłośników krakowskiej poezji. Słów kilka o konkursie recytatorskim: »Niektórzy lubią poezję« opisuje konkurs recytatorski zorganizowany przez Bibliotekę Główną we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej, Instytutem Nauk o Informacji oraz Biurem Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przedsięwzięcie skierowane do młodzieży szkół średnich i podstawowych dostarczyło wielu emocji jurorom i uczestnikom. Joanna Kołakowska przedstawia relację z wydarzenia „Biblioteka w stylu… latynoamerykańskim”. Tematyczne spotkania i warsztaty zainicjowane w 2009 r. przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przyciągają corocznie wielu uczestników. Profesjonalnie przygotowany i dobrany program promuje i przybliża kulturę różnych krajów, w tym przypadku latynoamerykańską. W rekomendacjach Iwona Górny omawia publikację pt. „Książka obrazkowa. Wprowadzenie”.