Wizyta studyjna nauczycieli z zagranicy

Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, we współpracy z Konsulatem Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, zorganizowali kurs języka polskiego dla nauczycieli z zagranicy. Warsztaty odbywają się w ramach wizyty studyjnej. Ich uczestnicy zostali zaproszeni przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wizyta studyjna nauczycieli z zagranicy

Wizyta studyjna nauczycieli z zagranicy

Tygodniowy kurs skierowany jest do nauczycieli polonijnych, którzy na co dzień uczą w szkołach w Ukrainie. Obejmuje 40 godzin dydaktycznych pogłębiających wiedzę o polszczyźnie oraz doskonalących umiejętności w zakresie dydaktyki języka polskiego jako obcego i drugiego. Jest to kontynuacja zeszłorocznej edycji (drugi stopień).