Pozytywna ocena Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku ochrona środowiska

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła poziom kształcenia na kierunku ochrona środowiska prowadzonym na Wydziale Geograficzno-Biologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Prezydium PKA stwierdziło, że proces kształcenia umożliwia studentom kierunku ochrona środowiska „osiągnięcie założonych efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogolnoakademickim”, a „jakość prowadzonego kształcenia spełnia przyjęte przez Komisję kryteria oceny programowej w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Wszystkie kryteria jakościowe uzyskały ocenę w pełni”.

Uchwała nr 405/2019 Prezydium PKA z dnia 28 czerwca 2019 roku