Uniwersytet Pedagogiczny wśród beneficjentów programu PROM

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki konkursu PROM. Wśród nagrodzonych projektów znalazł się projekt złożony przez Uniwersytet Pedagogiczny.

Program PROM umożliwia doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza Unii Europejskiej, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

Zakwalifikowany do finansowania projekt Uniwersytetu Pedagogicznego skierowany jest do doktorantów i kadry akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego oraz analogicznej grupy z podmiotów zagranicznych.

kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Szemberg
tytuł programu: PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
przyznane środki: 1 073 000 złotych

 

Działania zaplanowane w projekcie:

  1. Aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych
  2. Udział w szkołach letnich lub zimowych dla doktorantów
  3. Pozyskiwanie materiałów do pracy badawczej

Projekt będzie trwał od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku.

Uniwersytet Pedagogiczny wśród beneficjentów programu PROM (logotypy)