Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
fot. MNiSW

17 września 2019 roku Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała, wraz z przedstawicielami kilkudziesięciu polskich uczelni wyższych, podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Podpisanie deklaracji miało miejsca podczas drugiego dnia Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki w Krakowie.

 „Przedstawiciele uczelni (…) zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa” – powiedział Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Deklarację zainicjowano w 2017 roku. Wówczas przystąpiły do niej 23 uczelnie, w tym roku dołączyły kolejne. Dokument mówi o dobrowolnym zaangażowaniu się szkół wyższych w promocję idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, a także rozwiązywaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Deklaracja stawia za cel budowanie szerokiej świadomości społecznej dotyczącej roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

W deklaracji znalazło się 12 zasad, które odnoszą się do różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami.

Treść Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

W ramach kongresu odbyła się konferencja „Społeczna odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania”. W sesji „Odpowiedzialna uczelnia – wdrażane praktyki. Prezentacja katalogu dobrych praktyk uczelni” dr Ewa Radomska, koordynator zespołu Ambasadorów Sprawiedliwego Handlu w Uniwersytecie Pedagogicznym, wystąpiła z referatem „Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu/Fair Trade”.


Galeria zdjęć