Krystian Dziewanowski „Studentem Roku 2018/2019”

Krystian Dziewanowski, zdobywca tytułu „Studenta Maja”, absolwent grafiki projektowej i multimediów, zwyciężył w konkursie na „Studenta Roku 2018/2019”.

9 października 2019 roku, zakończył się drugi etap konkursu „Student Roku 2018/2019” – głosowanie komisji konkursowej pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich profesor Katarzyny Potyrały. Po podsumowaniu punktów uzyskanych przez kandydatów w obu etapach (1. etap – głosowanie online, 2. etap – głosowanie komisji) wyłoniono zwycięzcę. Został nim Krystian Dziewanowski – „Student Maja”.

Uroczyste nadanie tytułu „Studenta Roku” będzie miało miejsce 14 października 2019 roku podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020. Laureat otrzyma 1500 złotych.

Serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji o Krystianie Dziewanowskim