„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Uniwersytet Pedagogiczny znalazł się w gronie dwudziestu najlepszych uczelni w kraju zakwalifikowanych do konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Wymiernym efektem uczestnictwa w konkursie jest zwiększenie o dwa procent subwencji uzyskanej w 2019 roku przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przez najbliższych pięć lat uczelnia otrzymywać będzie dodatkowe wsparcie finansowe.

„Wszystkie 20 uczelni to zwycięzcy. Wszystkie startujące placówki spełniły restrykcyjne warunki udziału w konkursie, związane z jakością prowadzonych badań naukowych i zróżnicowaniem profilu działalności” ‒ zaznaczył premier Jarosław Gowin podczas uroczystego spotkania z liderami konkursu w Warszawie.

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Uczelnie biorące udział w konkursie spełniły ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych w odniesieniu do liczby dziedzin i dyscyplin, w których uczelnia prowadzi działalność naukową. Żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Każda z dwudziestu uczelni była oceniona przez międzynarodowy zespół ekspertów. Wśród nich znalazły się osoby, które pełniły funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich, między innymi Uniwersytetu w Getyndze, Uniwersytetu w Amsterdamie, Uniwersytetu w Aarhus, Uniwersytetu w Manchesterze czy Uniwersytetu w Southampton. Członkami zespołu byli również naukowcy, którzy cieszą się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym.

Galeria zdjęć
Relacja z wydarzenia na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego