17 stycznia 2020 roku Centrum Badań nad Edukacja i Integracją Migrantów zorganizowało w Warszawie, wspólnie z WCIES i UNHCR, seminarium „Sztuka robienia zmian. Oddziały przygotowawcze – wyzwania i praktyka” dla zarządzających oświatą, zainteresowanych problematyką edukacji i integracji nowoprzybyłych do polskiej szkoły uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji. Dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP i dr hab. Marta Szymańska, prof. UP zaprezentowały na nim koncepcję projektu „Polish Online” a także wybrane treści planowanej platformy. Badaczki podkreśliły, że może być ona interesującym i przydatnym narzędziem do nauki języka polskiego dla rodziców uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Seminarium „Sztuka robienia zmian. Oddziały przygotowawcze – wyzwania i praktyka”

Uniwersytet Pedagogiczny jest liderem projektu Erasmus+ „Polish Online” od września 2017 roku. Projektem zarządzają dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP i dr hab. Marta Szymańska, prof. UP z Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego. Partnerami są badacze, przedstawiciele biznesu i organizacje pozarządowe z Czech, Litwy, Niemiec, Słowacji i Słowenii. Zespół złożony z językoznawców, projektantów, specjalistów od mediów, informatyków przygotowuje wielojęzyczną platformę do nauki języka polskiego jako obcego. Aplikacja zostanie udostępniona w sierpniu 2020 roku.