Naukowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego w gronie członków Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że pracownicy naukowi Uniwersytetu Pedagogicznego zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020–2023 roku.

Lista:
• dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP z Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej – Komitet Historii Nauki i Techniki PAN;
• dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP z Instytutu Geografii – Komitet Nauk Demograficznych PAN;
• dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP z Instytutu Geografii – Komitet Nauk Mineralogicznych PAN;
• dr hab. Danuta Piróg, prof. UP z Instytutu Geografii – Komitet Nauk Geograficznych PAN;
• prof. dr hab. Paweł Próchniak z Instytutu Filologii Polskiej – Komitet Nauk o Literaturze PAN;
• dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP z Instytutu Historii i Archiwistyki – Komitet Nauk Historycznych PAN;
• prof. dr hab. Wojciech Sady z Instytutu Filozofii i Socjologii – Komitet Nauk Filozoficznych PAN
• prof. dr hab. Tomasz Szemberg z Instytutu Matematyki – Komitet Matematyki PAN.

Serdecznie gratulujemy!

Pełna lista członków Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020–2023 roku