słuchaczka Uniwersytet Trzeciego Wieku

Słuchaczem UTW może być każda osoba bez względu na wykształcenie, która pragnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz aktywnie spędzać wolny czas.

Zapisy trwają od 25 maja do 25 czerwca 2020 roku.

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie przez pobranie i wysłanie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku.