Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek i Prezes krakowskiego Oddziału Spółki Polska Press Grzegorz Nowosielski podpisują umowę
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Partnerstwo dotyczy kooperacji przy projektach naukowo-badawczych z zakresu edukacji medialnej, w tym udział w projekcie składanym przez Uniwersytet Pedagogiczny w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla społeczeństwa”, którego celem jest wsparcie podmiotów działających na rzecz upowszechniania nauki. Porozumienie dotyczy także wparcia uniwersyteckiej kadry naukowej przy współtworzeniu Oddziału Regionalnego Centrum Kompetencji. Docelowo Centrum ma stać się wiodącym w regionie hubem medialno-naukowym, z którego zasobów będą korzystać mieszkańcy miasta i regionu, studenci, lokalne media, przedsiębiorcy i politycy. Regionalne Centrum Kompetencji, czerpiąc z potencjału naukowego krakowskich szkół wyższych, ma ściśle uczestniczyć w transferze wiedzy i popularyzacji nauki, co jest zgodne z misją Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

„Wysoko oceniamy dotychczasowe projekty podejmowane wspólnie z regionalnym Oddziałem Polska Press, zarówno w dziedzinie publikacji w «Dzienniku Polskim» i «Gazecie Krakowskiej», jak również w zakresie podejmowanych lokalnych inicjatyw, takich jak Regionalne Centrum Kompetencji. Cieszy fakt, że przed nami kolejne przedsięwzięcia, w których będzie mogła brać udział zarówno kadra uniwersytecka, jak i studenci” – prof. dr hab. Piotr Borek, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Umowę podpisali: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek, Prezes krakowskiego Oddziału Spółki Polska Press Grzegorz Nowosielski, Redaktor Naczelny „Gazety Krakowskiej” Wojciech Mucha i Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego dr Krzysztof Wąsowicz.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek, Prezes krakowskiego Oddziału Spółki Polska Press Grzegorz Nowosielski, Redaktor Naczelny „Gazety Krakowskiej” Wojciech Mucha i Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego dr Krzysztof Wąsowicz
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

W ramach umowy o współpracy krakowski Oddział Polska Press zapewni możliwość realizacji praktyk oraz wolontariatu studentom Uniwersytetu Pedagogicznego w siedzibie redakcji „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”, z możliwością jednoczesnego prowadzenia przez nich obserwacji badawczych i badań naukowych. Udzieli także merytorycznego wsparcia kierunków dziennikarskich i pokrewnych istniejących i tworzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym oraz wspomoże studenckie inicjatywy w zakresie dziennikarstwa prasowego i internetowego. Uniwersytet Pedagogiczny wspiera inicjatywy związane z popularyzacją nauki, zarówno w wymiarze ogólnym, jak i dotyczącym kształcenia i podnoszenia kompetencji. Uczelnia jest partnerem Plebiscytu Edukacyjnego 2021 organizowanego przez Oddział Polska Press na łamach „Gazety Krakowskiej” i w serwisie gazetakrakowska.pl, podczas którego uhonorowani zostaną najlepsi nauczyciele w regionie.