naukowcy podczas pracy przy komputerze

Do grona laureatów konkursu Miniatura 5 na pojedyncze działania naukowe, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, dołączyli kolejni pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego. Wśród naukowców, którym przyznane zostało finansowanie znaleźli się: dr Magdalena Ryszka-Kurczab, dr Grzegorz Jacek Migdałek, dr Beata Anna Deręgowska, dr Karolina Zofia Czernecka.

Projekty zakwalifikowane do finansowania z listy numer 5

tytuł wniosku: „Dysputy wyznaniowe w Polsce i na Litwie (XVI i XVII)”
rodzaj działania naukowego: kwerenda
osoba realizująca: dr Magdalena Ryszka-Kurczab (Instytut Filologii Polskiej)
przyznane środki: 17 623 złotych

tytuł wniosku: „Holantarktyczny kompleks Bucklandiella lamprocarpa (Bryophyta) – nowe ujęcie taksonomiczne i fitogeograficzne w świetle analiz molekularnych”
rodzaj działania naukowego: badania wstępne / pilotażowe
osoba realizująca: dr Grzegorz Jacek Migdałek (Instytut Biologii)
przyznane środki: 49 302 złotych

tytuł wniosku: „Stałe projekcji”
rodzaj działania naukowego: wyjazd badawczy
osoba realizująca: dr Beata Anna Deręgowska (Instytut Matematyki)
przyznane środki: 37 455 złotych

tytuł wniosku: „Polska adaptacja Skali Potrzeby Odczuwania”
rodzaj działania naukowego: badania wstępne / pilotażowe
osoba realizująca: dr Karolina Zofia Czernecka (Instytut Psychologii)
przyznane środki: 14 190 złotych

Gratulujemy.