kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Adam Gliksman, Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek,  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Gruntowny remont budynku głównego, budowa nowego campusu, a przede wszystkim działania na rzecz poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej – to plany Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, o których rozmawiano z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierzem Bernackim, który 10 grudnia 2021 roku odwiedził uczelnię.

Podczas spotkania władze uniwersytetu przedstawiły podejmowane w ostatnich kilkunastu miesiącach działania mające na celu poprawę funkcjonowania uczelni, które już doprowadziły do znacznego polepszenia sytuacji finansowej i organizacyjnej uniwersytetu. Władze prowadzą także działania prorozwojowe, modyfikując i poszerzając ofertę studiów, poszukując aktywnie nowych źródeł finansowania działalności, rozszerzając kontakty z otoczeniem uniwersytetu, a także modernizując własną infrastrukturę. Już teraz uniwersytet rozpoczął przebudowę głównego budynku przy ul. Podchorążych, a w nieodległej przyszłości rozpocznie się budowa campusu w Bronowicach. „Wiele tych inwestycji nie byłoby możliwych bez wsparcia Ministerstwa, za które chcę podziękować dziś ministrowi Włodzimierzowi Bernackiemu” – mówił podczas spotkania z dziennikarzami Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek.

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Równie ważne są cele dydaktyczne: „Chcemy być uniwersytetem, który zapewnia studentom kształcenie w kierunkach, które umożliwią znalezienie się na rynku pracy” – mówił prof. dr hab. Piotr Borek. Zdaniem rektora konieczne będzie w najbliższej przyszłości przeprofilowanie (już dziś bardzo bogatej) działalności dydaktycznej. Rektor ujawnił, że uniwersytet rozważa otworzenie studiów, między innymi w zakresie pielęgniarstwa czy kosmetologii, przy ograniczeniu lub likwidacji kierunków, które nie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów lub w przypadku których widoczne jest przesycenie rynku.

Uniwersytet ma także ambicje kreowania szeroko pojętego procesu kształcenia w Polsce – od wpływu na jakość i sposób kształcenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, po nowoczesne kształcenie nauczycieli i podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji już w okresie pracy zawodowej. „Jesteśmy świadkami przełomu w edukacji. Dlatego tak ważna jest współpraca zarówno z Ministerstwem, jak i Kuratorium Oświaty” – mówił rektor.

Na ten walor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zwrócił uwagę minister Włodzimierz Bernacki, wskazując, że jest to instytucja, w której łączą się zarówno działania naukowo-badawcze, jak i dydaktyczne, w tym kształcenie przyszłych nauczycieli. Minister podkreśla, że należy najpierw zadbać o jak najwyższy poziom edukacji nauczycieli, który pozwoli im potem dobrze realizować się w szkołach: „Dlatego mogę zapewnić, że Uniwersytet może liczyć na wsparcie ministerstwa w tych działaniach” – powiedział Włodzimierz Bernacki.

 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Adam Gliksman, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek, Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak podkreślała, że polska szkoła w ostatnich latach zmienia się i również chce być szkołą nowoczesną: „Dobrze wyszkoleni nauczyciele mają trafiać do nowocześnie wyposażonych szkół i muszą te możliwości wykorzystać z korzyścią dla uczniów. Dlatego cieszę się, że kuratorium współpracuje z najlepszą szkołą pedagogiczną w Polsce i mam nadzieję, że pomysły, które tu się rodzą, będą promieniować na całą polską szkołę”.

galeria zdjęć

Uniwersytet Pedagogiczny chce kształcić nauczycieli w duchu nowoczesności – wypowiedź Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Piotra Borka (TVP3 Kraków „Kronika”)