26 czerwca 2018 r. jury konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” spośród kandydatów ubiegających się o tytuł „Studenta Czerwca” wybrało Patryka Bławata, studenta I roku studiów I stopnia na kierunku Matematyka.

Dziękujemy za zaangażowanie w życie naszej Uczelni i współpracę w mijającym roku akademickim. Państwa wiedza i doświadczenie pozwalają nam na dalsze doskonalenie procesu kształcenia naszych studentów – przyszłych nauczycieli.

9 czerwca 2018 r. odbyło się zakończenie roku akademickiego 2017/2018 w działającym w strukturach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Uniwersytecie Dzieci i Rodziców.

Tematem przewodnim zajęć w Uniwersytecie Dzieci i Rodziców w roku 2017/2018 były Naukowe podróże – małe i duże. Zorganizowano 9 spotkań dla dzieci (w dwóch grupach dla dzieci młodszych i starszych) oraz wykłady dla rodziców/opiekunów.

23 czerwca 2018 r. w TAURON Arenie Kraków, odbyło się wydarzenie – koncert „Małopolska dla Maturzystów” – dedykowane tegorocznym Maturzystom z Małopolski.

18 czerwca 2018 r. odbyło się zakończenie roku akademickiego 2017/2018 w działającym w strukturach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

12 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów studentom, którzy w roku akademickim 2017/2018 współpracowali z Biurem Promocji przy promowaniu naszej Uczelni oraz wzmacnianiu jej wizerunku.

Zapraszamy na bezpłatne wykłady i prezentacje oferty studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) w Instytucie Geografii na kierunkach: geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja oraz monitoring środowiska przyrodniczego.

18 czerwca 2018 r. w Sali Senackiej Uniwersytetu Pedagogicznego odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczny Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie.

Chcemy wszystkim bardzo podziękować za liczne przybycie na uroczyste zakończenie sezonu sportowego na Uniwersytecie Pedagogicznym. Jesteśmy szczególnie wdzięczni Rektorowi prof. dr. hab. Kazimierzowi Karolczakowi oraz Władzom Uczelni za przychylność i wspieranie naszych sportowców reprezentujących Uniwersytet Pedagogiczny na zawodach Akademickich Mistrzostw Małopolski oraz Akademickich Mistrzostw Polski w mijającym sezonie.