Uniwersytet Pedagogiczny został uhonorowany nagrodą w Konkursie „#ekoLIDERZY2018 województwa małopolskiego”. Nagroda w kategorii #ekoWYDARZENIE w Małopolsce została przyznana za organizację XVII edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie, który odbył się w 2017 roku pod hasłem „W zgodzie z Naturą”; jest nią czek na kwotę 25 000 zł.

5–6 czerwca 2018 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się Konferencja „Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA)” zorganizowana przez Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

8 czerwca 2018 r., w ramach projektu edukacyjnego Biblioteki Głównej „Uniwersytet Pedagogiczny Dzieciom – przez zabawę do wiedzy”, gościliśmy dzieci z klas I–III ze Szkoły Podstawowej z Korzkwi oraz Szkoły Podstawowej nr 5 z Krakowa.

Wybory do rady dzielnicy, miasta, sejmiku mogą być początkiem wielkiej kariery w samorządzie i w polityce. Nowi kandydaci zazwyczaj są entuzjastami zmian i rozwoju. To liderzy projektów i szefowie lokalnych inicjatyw, którym często w osiąganiu wyznaczonych celów brakuje szerokiego poparcia, dlatego powstał projekt „Radny z Certyfikatem”. 

8 czerwca 2018 r. na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się inauguracja XIX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością” – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych. W organizację wydarzenia zaangażowani byli studenci i pracownicy Instytutu Pracy Socjalnej.

15 czerwca br. rozpoczyna się szósta edycja multidyscyplinarnego festiwalu sztuki - Wydział Sztuki w Mieście 6.0, który organizuje Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W jego ramach odbywają się wystawy, pokazy filmów, koncerty oraz warsztaty skierowane zarówno do osób związanych z naszym Uniwersytetem, jak i do szerokiej publiczności pozaakademickiej.

W dniach 23-24 maja 2018 r odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modernizacja systemu oświatowego – propozycje zmian i wdrażania dobrych praktyk edukacyjnych”, organizatorami której byli: Interdyscyplinarne Centrum Nauk Edukacyjnych, Studium Kształcenia Nauczycieli, nowopowstałe studenckie koło naukowe „Nauczyciel z pasją”.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów do budowania kultury jakości kształcenia na naszej Uczelni.

Zakończył się Tydzień Jakości Kształcenia (TJK) Wydziału Mat.-Fiz.-Techn. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wszystkie zaplanowane wydarzenia były zrealizowane i cieszyły się zainteresowaniem zarówno ze strony studentów jak i pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

22 maja 2018 roku gościem Instytutu Pracy Socjalnej był Prof. UKW dr hab. Przemysław Grzybowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Podczas spotkanie wygłosił on dwa wykłady nt. „Doktorzy klauni w peruwiańskim Betlejem. O terapii śmiechem, edukacji i pracy socjalnej w Amazonii” oraz „Od budy w fawelach do masońskiego uniwersytetu. Edukacja i praca socjalna w brazylijskich dzielnicach nędzy”.