Z radością informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr ODW-745/KAT/2018 Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny uzyskał kategorię naukową A. Jest to już piąta jednostka UP z kategorią naukową A.

W VIII Ogólnouczelnianym Dyktandzie o tytuł Mistrza Ortografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zorganizowanym przez Instytut Filologii Polskiej pod patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora UP prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka, zwyciężyła studentka II roku SUM filologii polskiej (specjalność edytorstwo) Karolina Ferens.

8 maja 2018 r. w Klubie Studenckim „Bakałarz” odbyła się druga edycja „Festiwalu Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie o Puchar Prorektora ds. Studenckich”.

22 maja 2018 r. jury konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” spośród kandydatów ubiegających się o tytuł „Studenta Maja” wybrało Michalinę Malisz, studentkę I roku studiów II stopnia na kierunku Studia Niemcoznawcze i Środkowoeuropejskie.

22 maja 2018 r. gośćmi Uniwersytetu Pedagogicznego byli amerykańscy dyplomaci Walter Braunholer – Konsul Generalny oraz Pamnella DeVolder – Konsul ds. Prasy i Kultury, którzy przygotowali prelekcję „One hundred years of independence" poświęconą stosunkom polsko-amerykańskim.

18 maja 2018 r. w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego odbyła się druga edycja spotkania „Student dla Seniora”, zorganizowana przez Koło Naukowe Wolontariatu, działające przy Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Pracy Socjalnej, we współpracy z Radą Krakowskich Seniorów.

Już w najbliższy czwartek, 24 maja, Akademickie Biuro Karier zaprasza na Targi Pracy „Wybierz lepszy start w przyszłość”. Targi odbędą się w budynku głównym Uczelni, przy ul. Podchorążych 2 (Aula Główna), w godz. 9.00–14.00.

Dr Tomasz Padło, pracownik Instytutu Geografii, został ponownie nagrodzony w konkursie fotograficznym, tym razem w prestiżowym Grand Press Photo 2018. Jego cykl „Greetings from Kazakhstan” zajął II miejsce w kategorii Środowisko.

Katedra Historii Nowożytnej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie serdecznie zaprasza na II konferencję naukową poświęconą historii kultury i mentalności nowożytnej pt. „W kręgu patronatu kobiecego (XVI–XVIII wiek)”, która odbędzie się 18 maja 2018 r. w Instytucie Historii i Archiwistyki UP w Krakowie (ul. Podchorążych 2 , sala 337).

11 maja 2018 r. pracownicy Centrum Sportu i Rekreacji mgr Paweł Leja oraz dr Łukasz Lic już po raz piąty zorganizowali Turniej Minisiatkówki dla szkół podstawowych. W turnieju wzięło udział blisko 40 uczniów ze szkół podstawowych Krakowa oraz Wieliczki. Na pływalni mgr Zbigniew Birnbaum zorganizował zawody pływackie dla szkół gimnazjalnych. W zawodach uczestniczyło 30 osób.