Dnia 30 kwietnia zakończył się realizowany na Uniwersytecie Pedagogicznym pilotażowy projekt edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Podczas zajęć w ramach kursu teoretycznego studenci-ochotnicy zapoznawali się z podstawami wiedzy o obronności, odbywając wykłady m.in. z wychowania obywatelskiego i wojskowego, w tym regulaminów i dyscypliny, szkolenia bojowego (taktyka i szkolenie strzeleckie), obrony przed bronią masowego rażenia czy międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

18 krzewów róż pojawiło się na wewnętrznym dziedzińcu Uniwersytetu Pedagogicznego w ramach akcji zazieleniania „Dotlenieni”, w którą zaangażował się Uniwersytet Pedagogiczny. Z inicjatywy pani Kanclerz Małgorzaty Grzelewskiej kilkunastu wolontariuszy przygotowało różany klomb.

Już po raz kolejny Biblioteka Główna UP przyłączyła się do akcji promocji czytelnictwa w regionie i zorganizowała zajęcia dydaktyczne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w ramach Małopolskich Dni Książka i Róża w dniach 23–24 kwietnia 2018 r.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. odbył się w Klubie Studenckim „Bakałarz” wernisaż otwierający wystawę „Martwa Natura Bez Wędzidła”.

W dniu 11 maja 2018 r. o godz. 11.00 w auli Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Święta Uczelni.

W dniach 20–24 kwietnia 2018 r. w Poznaniu odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu. Naszą uczelnię reprezentowało siedmiu zawodników: Adrianna Cordova, Marta Cynkier, Gabriela Gacek, Patrycja Kural, Sonia Wołoszyn, Maciej Iskrzycki i Artur Lechowicz.

23 kwietnia 2018 r. jury konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” spośród kandydatów ubiegających się o tytuł „Studenta Kwietnia” wybrało Weronikę Kurek, studentkę I roku studiów I stopnia na kierunku Matematyka.

W imieniu Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii zapraszamy na spotkanie z dr. Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2018 (godz. 11.00) w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2, w sali 444.

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ – praktyka na rok akademicki 2018/2019.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na logotyp Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Projekty do konkursu „Logotyp Instytutu Historii i Archiwistyki UP” można składać do dnia 30 maja 2018 r.